Vanity

"Vanity"

40 x 40 cm, Glasmosaik, Smalten, Glassteine